Economia

Agricultura și zootehnia sunt activitățile de bază din comună. Există forță de muncă disponibilă, ceea ce încurajează investițiile aici, mai ales că zona este declarată zonă defavorizată, ceea ce înseamnă facilități suplimentare investitorilor care creează locuri de muncă. Efectivul de animale al comunei este de 3000 ovine, 1200 bovine, 220 cabaline, 23000 de păsări, 4000 porcine, 200 familii albine.

+
Geografie

Vecinii Ilvei-Mici: spre vest, la o distanță de 5 km se mărginește cu comuna Feldru, la sud cu comunele Josenii-Bârgăului și Livezile, spre nord peste dealuri pe Someș, în amonte, cu orașul Sângeorz-Băi, la o distanță de 7 km, în est cu satul Poiana-Ilvei 9 km și Ilva-Mare, iar în sud-est cu comuna Leșu.

+

Despre Ilva Mică

Comuna Ilva-Mică este așezată pe valea Someșului Mare, la confluența lui cu râul Ilva, într-o zonă așezată pe linia dintre Carpații Orientali vulcanici și Piemonturile Transilvaniei și anume în partea vestică a munților Bârgăului. Ea se întinde pe o suprafață de 6 km. în lungime și 3 km. de-a lungul văii Ilva și a văii Someșului. Altitudinile cuprinse în limitele comunei variază de la 563 m (în partea de sud a comunei, pe Valea Someșului), până la 1610m (în marginea de SE a comunei, vârful Heniu Mare). Comuna este cuprinsă între coordonatele 47°20' latitudine nordică și 24°45' longitudine vestică, la 563 m față de nivelul mării în partea vestică a Munților Bârgăului.

Localitatea Ilva-Mică prezintă caracteristicile comunelor de munte, întindere mare, neregularități în așezare, distanțe mari de la o casă la alta, terenul de șes al comunei nefiind suficient pentru populația existentă, cauze care i-au determinat pe localnici să-și construiască casele pe dealuri. Vatra satului se află pe prima terasă a văii Ilvei, care prezintă mai multe meandre dictate de rocile care au opus rezistență apei, forțând deplasarea spre stânga a cursului lăsând pe ambele maluri terase, care constituie terenurile de bază pentru construcții și cel mai bun teren pentru agricultură.

place

ATESTATĂ DOCUMENTAR

1552

people

LOCUITORI

3447

public

ALTITUDINE

563 m dNM

Salutul primarului

În calitate de primar al comunei Ilva Mică, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Restructurare informații

Conform unei note oficiale, actele vor fi structurate în noul Monitor Oficial Local.

Informații noi pentru turiști

În curând site-ul va fi actualizat cu conținut bogat și interesant pentru cei pasionați de turism în zona Ilva Mică.

Cazare în Ilva Mică

La centrul de informare turistică puteți afla informații despre locuri de cazare.