Altitudine

Relief Ilva Mică

Altitudinile cuprinse în limitele comunei variază de la 563 m (în partea de sud a comunei, pe Valea Someșului), până la 1610m (în marginea de SE a comunei, vârful Heniu Mare).

Go back