Vă invităm să ne contactați

Str. Ilvei Nr. 22
RO-427095 Ilva Mică

Tel.: + 40 263 373 554
Fax: + 40 263 373 683

 

RELAȚII CU PRESA/MASS-MEDIA

Persoană desemnată: Girigan Ioana-Violeta
Compartiment relații cu publicul, resurse umane și monitorizare proceduri administrative
Date de contact: +40 263 373 554
E-mail: relatii_publice@ilvamica.ro

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

LUNI - JOI: 08:00 - 16:30
MARȚI: 08:00 - 18:30 - relații cu publicul;
VINERI: 08:00 - 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE

PRIMAR - Horea Aurel
Marți 09:00 - 12:00

VICEPRIMAR - Mușină Ilie
Miercuri 09:00 - 12:00

SECRETAR GENERAL AL U.A.T. - Ernst Adriana-Maria
Luni 09:00 - 12:00

PETIȚII

Prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice - (art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare).

E-mail: primaria@ilvamica.ro
E-mail: ilva_mica@bn.e-adm.ro
E-mail: relatii_publice@ilvamica.ro

Pentru informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți butonul de mai jos:

Informații date personale

Pentru transmiterea unui mesaj completaţi formularul de mai jos:

Cerere NOTĂ DE PLATĂ CONTRIBUABIL

Pentru a afla valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate vă invităm să completați următorul formular: