Economia

Economia comunei

Agricultura și zootehnia sunt activitățile de bază din comună. Există forță de muncă disponibilă, ceea ce încurajează investițiile aici, mai ales că zona este declarată zonă defavorizată, ceea ce înseamnă facilități suplimentare investitorilor care creează locuri de muncă. Efectivul de animale al comunei este de 3000 ovine, 1200 bovine, 220 cabaline, 23000 de păsări, 4000 porcine, 200 familii albine.

Go back