Responsabil pentru Legea 544/2001


Persoana responsabilă pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public
Purtător de cuvânt

Doamna Girigan Ioana-Violeta, inspector asistent
Compartiment Relaţii cu publicul, resurse umane şi monitorizare proceduri administrative

Date de contact
Primăria comunei Ilva Mică
Telefon 0263.373.554
Tel./fax 0263.373.683
e-mail : relatii_publice@ilvamica.ro