PROIECTE DE VIITOR
● Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud - 7.768.082,04 lei - proiect depus spre finanțare.
● Amenajare complex sportiv sat Ilva Mică, comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud -introdus pe Lista sinteză a subprogramului ” Complexuri Sportive ” aprobată prin Ordin M.L.P.D.A nr. 3458/31.12.2019 – finanțarea se va realiza prin Compania Națională de Investiții.
● Studiu de fezabilitate privind înființare distribuție gaze naturale în comuna Ilva Mica, județul Bistrița-Năsăud.