Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

Comisia de validare
1. Domnul Prangate Octavian - președinte;
2. Domnul Sîngeorzan Aurel – secretar;
3. Domnul Nicoară Dorel-Ilie – membru.

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economice, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină
1. Domnul Buhai Marinel, consilier local - preşedinte;
2. Doamna Matei Raveca Lenuţa, consilier local - secretar;
3. Domnul Nicoară Dorel-Ilie, consilier local -secretar;
4. Domnul Benkő Alexandru-Simion, consilier local - membru;
5. Domnul Martiţa Vasile, consilier local - membru.

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
1. Domnul Prangate Octavian, consilier local - preşedinte;
2. Domnul Nechiti Simion-Pantelimon, consilier local - secretar;
3. Domnul Nechiti Dionisie-Grigore, consilier local - membru;
4. Domnul Marcu Simion, consilier local - membru;
5. Domnul Sîngeorzan Aurel, consilier local - membru.

III. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, socio-culturală şi culte
1. Domnul Muşină Ilie, consilier local, viceprimar - preşedinte;
2. Domnul Nechiti Vasile, consilier local - secretar;
3. Domnul Mare Ilie, consilier local - membru.