Localizare

Cadrul geografic

Comuna Ilva-Mică este așezată pe valea Someșului Mare, la confluența lui cu râul Ilva, într-o zonă așezată pe linia dintre Carpații Orientali vulcanici și Piemonturile Transilvaniei și anume în partea vestică a munților Bârgăului. Ea se întinde pe o suprafață de 6 km. în lungime și 3 km. de-a lungul văii Ilva și a văii Someșului.

Altitudinile cuprinse în limitele comunei variază de la 563 m (în partea de sud a comunei, pe Valea Someșului), până la 1610m (în marginea de SE a comunei, vârful Heniu Mare).

Comuna este cuprinsă între coordonatele 47°20' latitudine nordică și 24°45' longitudine vestică, la 563 m față de nivelul mării în partea vestică a Munților Bârgăului.

Relieful și vegetația

Rețeaua hidrografică trilaterală Someșului Mare, este formată din valea Leșului și afluenții acesteia. Astfel afluenții din stânga văii Leșului, de la est la vest: valea Cusărița, valea Ursului, valea Cheii și valea ștefăniții (Toca), sunt afluenți direcți ai văii Ilvei, din stânga. Din partea dreaptă, rețeaua hidrografică este aproape inexistentă, câteva pâraie care în timpul secetos își pierd apa, fiind cunoscuți ca torenți: valea Hărnăilor, valea Scroafei, etc.

Localitatea Ilva-Mică prezintă caracteristicile comunelor de munte, întindere mare, neregularități în așezare, distanțe mari de la o casă la alta, terenul de șes al comunei nefiind suficient pentru populația existentă, cauze care i-au determinat pe localnici să-și construiască casele pe dealuri. Vatra satului se află pe prima terasă a văii Ilvei, care prezintă mai multe meandre dictate de rocile care au opus rezistență apei, forțând deplasarea spre stânga a cursului lăsând pe ambele maluri terase, care constituie terenurile de bază pentru construcții și cel mai bun teren pentru agricultură.

Vecinii Ilvei-Mici: spre vest, la o distanță de 5 km se mărginește cu comuna Feldru, la sud cu comunele Josenii-Bârgăului și Livezile, spre nord peste dealuri pe Someș, în amonte, cu orașul Sângeorz-Băi, la o distanță de 7 km, în est cu satul Poiana-Ilvei 9 km și Ilva-Mare, iar în sud-est cu comuna Leșu.

Clima este temperat continentală moderată, caracteristică zonei de dealuri și munți mijlocii, cu versanții expuși vânturilor vestice, cu o temperatură medie anuală de 6-8 °C.

În ceea ce privește temperaturile extreme s-a constatat că izotermele lunii celei mai reci (ianuarie) sunt cuprinse între -6° și -3,5 °C, iar izotermele lunii celei mai calde (iulie) sunt cuprinse între 18-19 °C.

Datele medii de apariție și dispariție valorilor diurne sub 0°C, oscilează în jurul zilei de 1-5 octombrie rezultând o durată a temperaturii negative ale aerului de 120-130 zile, iar la dispariție în intervalul de 10-15 martie frecvența numărului mediu de zile de vară este de 75-95.

Precipitațiile atmosferice sunt bogate datorită influenței circulației oceanice din vest baltice din nord-est, ele oscilând între 700-900 mm anual. Cele mai multe precipitații cu cea mai mare cantitate cad vara. Luna cu cantitatea cea mai redusă de precipitații este ianuarie, iar luna cea mai ploioasă iunie.

Precipitațiile sub formă de zăpadă cad în sezonul rece, prima zi strat de zăpadă fiind datată ca 8 noiembrie și stratul de zăpadă poate să dureze 80-100 zile. Solurile sunt de tipul celor brune roșcate de pădure brune acide podzoluri scheletice și aluvionare de luncă, au repartiție corelată cu natura rocilor și dispun de o fertilitate scăzută.