Clima

Clima în Ilva Mică

Clima este temperat continentală moderată, caracteristică zonei de dealuri și munți mijlocii, cu versanții expuși vânturilor vestice, cu o temperatură medie anuală de 6-8 °C.

Go back