RAPORT ACTIVITATE an 2018

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economice, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină

Joi, 28 Februarie 2019