DISPOZITIA NR. 70 DIN 21.02.2019

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru aparatul de specialitate al Primarului şi structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al comunei Ilva Mică

Luni, 25 Februarie 2019