DISPOZITIA NR. 69 DIN 20.02.2019

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ilva Mică şi din cadrul serviciilor publice şi activităţilor subordonate Consiliului local al comunei Ilva Mică

Luni, 25 Februarie 2019