Originea denumirii

Etimologia numelui Ilva Mică

Locuitorii satului se numesc ilvani, iloani sau iluani. Etimologia, este de părere N. Drăganu, pare a fi de origine slavonă: il=lut, lutoasă + sufixul ova, ceea ce s-ar traduce prin Vale lutoasă.

Go back