Reclamație administrativă (lipsă răspuns în termenul legal-30 zile)