HCL nr. 75/25.11.2021 privind acordul de principiu pentru ocuparea temporară a unui teren din fondul forestier naţional, în suprafaţă de 225 mp, proprietate publică a Comunei Ilva Mică

Go back