HCL nr. 73/25.11.2021 privind stabilirea perioadei de efectuare a inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al U.A.T. Comuna Ilva Mică

Go back