HCL 82/22.12.2021 privind aprobarea volumului şi modului de valorificare pentru masa lemnoasă care se va recolta în anul 2022 din fondul forestier şi din afara fondului forestier proprietate publică a Comunei Ilva Mică

Go back