HCL 68/18.10.2021 pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a Proiectului privind obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Ilva Mi

Go back