DISPOZITIA NR. 233 DIN 06.08.2018

privind constituirea Comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ilva Mică

Luni, 6 August 2018