Hotararea nr. 42 din 30.08.2019

privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului “Înfiinţare Distribuţie gaze naturale în Comuna Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini

Luni, 9 Septembrie 2019