Situațiile ISC aferente lunii decembrie 2017, nr. 60 din 05.01.2018

conform anexelor A, B, C, D și E

Luni, 8 Ianuarie 2018