Certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţie Nr. 5622 din 04.09.2017 și anexele A, B, C, D, E

Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate (anexa A); Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții (anexa B); Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite ( anexa C); Lista autorizatiilor de construire/desființare emise sau prelungite (anexa D); Lista proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor (anexa E).

Marţi, 5 Septembrie 2017