RAPORT ACTIVITATE an 2017

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economice, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină

Vineri, 27 Aprilie 2018