DISPOZITIA NR. 220 DIN 26.07.2018

privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ilva Mică în comisia paritară

Vineri, 27 Iulie 2018