Hotararea nr. 9 din 30.01.2019

privind aprobarea volumului şi modului de valorificare pentru masa lemnoasă care se va recolta în anul 2019 din fondul forestier şi din afara fondului forestier proprietate publică a Comunei Ilva Mică

Vineri, 8 Februarie 2019