Hotararea nr. 63 din 29.09.2017

privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior în anul de producţie 2018 pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Ilva Mică

Joi, 5 Octombrie 2017