Hotararea nr. 62 din 29.09.2017

privind darea în administrare, în regim silvic, a suprafeţei de 499,25 ha fond forestier, proprietate a Comunei Ilva Mică, amplasată în U.A.T. Coşna, judeţul Suceava, către Ocolul Silvic Plaiurile Heniului R.A.

Joi, 5 Octombrie 2017