Hotararea nr. 15 din 22.03.2018

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare,m transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, conforn Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

Marţi, 3 Aprilie 2018