HOTARAREA 36 DIN 29.05.2017

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare, respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Marţi, 6 Iunie 2017