HOTARAREA 27 DIN 25.04.2017

pentru modificarea anexelor Hotărârii Consiliului local nr. 92 din 28.12.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi activităţile subordonate Consiliului Local al comunei Ilva Mică în anul 2017

Joi, 4 Mai 2017